Informacja o terminie składania wniosków na okres...

16.08.2017

Informacja o terminie składania wniosków na okres 2017/2018 Świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Szanowni Świadczeniobiorcy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do...


czytaj dalej...

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony...

27.06.2017

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Działając na podstawie art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) samorząd gminy przystąpił do opracowania programu...


czytaj dalej...

Przypomnienie o konieczności zgłaszania zmian mających...

20.04.2017

Przypomnienie o konieczności zgłaszania zmian mających wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia 500+ Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci art.20 ust.1 „W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca...


czytaj dalej...

Pomoc potrzebującym w okresie zimowym 2016 / 2017

08.11.2016

Pomoc potrzebującym w okresie zimowym 2016/2017 W związku ze zbliżającym się okresem zimowych chłodów – pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej zwracają się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o podjęcie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy...


czytaj dalej...

„Niepełnosprawny pracownik 30+"

19.07.2016

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z...


czytaj dalej...

Spoty reklamowe 500 plus

11.07.2016

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, iż pod niżej wskazanym adresem zostały zamieszczone spoty reklamowe dotyczące  programu Rodzina 500 +.   Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia...

czytaj dalej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

fax (12) 389 60 28 wew. 29
tel. (12) 389 60 28 wew. 07, 08, 09

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:15 - 17:15
wtorki-piątki: 7:30 - 15:30

adres emailowy: gops_suloszowa@poczta.onet.pl

Licznik odwiedzin: 51608