Akcja zima 2019/2020

Pomoc potrzebującym w okresie zimowym 2019/2020

 

W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej podaje informacje niezbędne do udzielania ewentualnej pomocy osobom wymagającym wsparcia, zagrożonym warunkami pogodowymi, a w szczególności; osobom bezdomnym, ubogim, niezaradnym życiowo, niepełnosprawnym, samotnym, starszym, które w okresie zimowym znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Prosimy wszystkich mieszkańców Sułoszowej o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów, osoby z najbliższego otoczenia, czy w okresie trudnych warunków pogodowych posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, niezagrażające zdrowiu i życiu oraz reagowanie na napotkane osoby bezdomne pozostające bez schronienia.

Poniżej podajemy numery telefonów oraz wykaz placówek tymczasowego schronienia z których mogą korzystać osoby potrzebujące pomocy oraz osoby zgłaszające konieczność udzielenia pomocy komuś z otoczenia.

Pomoc dla osób bezdomnych oraz informacje można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułoszowej u pracowników socjalnych Sułoszowa ul. Krakowska 139, pok. 8,tel. (12) 3896028 wew. 08

Jeśli zauważymy, że ktoś w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi może znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, powinniśmy poinformować o tym odpowiednie służby:

- Policję - telefon 997                                              

 - dzwoniąc na numer alarmowy 112

Każda informacja od Państwa będzie analizowana i będzie sygnałem do podjęcia działań mających na celu udzielenie adekwatnej pomocy.

 

Z góry dziękujemy za wrażliwość i zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

fax (12) 389 60 28 wew. 29
tel. (12) 389 60 28 wew. 07, 08, 09

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:15 - 17:15
wtorki-piątki: 7:30 - 15:30

adres emailowy: gops_suloszowa@poczta.onet.pl

Licznik odwiedzin: 51612