Do uzyskanie pomocy finansowej w GOPS Sułoszowa konieczne jest złożenie wniosku o pomoc. W treści wniosku opisujemy sytuację rodzinną i finansową (liczbę osób w rodzinie, źródła utrzymania rodziny/osoby) oraz opis problemu, np. prośba o pomoc finansową na zakup leków, opału, żywności, odzieży. Wszystkie wskazane poniżej dokuemnty dostępne są również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułoszowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

fax (12) 389 60 28 wew. 29
tel. (12) 389 60 28 wew. 07, 08, 09

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:15 - 17:15
wtorki-piątki: 7:30 - 15:30

adres emailowy: gops_suloszowa@poczta.onet.pl

Licznik odwiedzin: 51616