Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sułoszowa

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE na rok szkolny 2023/2024

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne; 
 2. zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego). 

Uprawnieni do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego są:

 1. zamieszkali w Gminie Sułoszowa: 

  - uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł.
 2. występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

 1. zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
 2. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

WAŻNE !

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: rowery, części do rowerów, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, strój na studniówkę, komunię, obozy i zimowiska rekreacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, meble, śpiwory, namioty, opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie oraz rachunki za Internet z usługą TV.

Terminy składania wniosku na stypendium szkolne:

 1. od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, 
 2. od 1 września do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

 • wniosek można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej lub pobrać w załączniku, 
 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach. 

Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku szkolnego:

 • wniosek można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej lub pobrać w załączniku 
 • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. 

 

Miejsce składania wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej,

ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wniosek
  Utworzono dnia 30.09.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny