Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sułoszowa

>> Powrót na rynek pracy to Twoja szansa na lepsze jutro

Uczestnicy projektu systemowego "Powrót na rynek pracy to Twoja szansa na lepsze jutro" w miesiącu maju 2014 r objęci zostali:

 • doradztwem zawodowym - w ramach którego 7 uczestników/uczestniczek projektu wzięło udział w indywidualnych zajeciach z doradcą zawodowym oraz 15 uczestników/uczestniczek projektu skorzystało z grupowego doradztwa zawodowego
 • wsparciem psychologicznym - w ramach którego 9 uczestników/uczestniczek projektu skorzystało z indywidualnych zajec z psychologiem oraz 21 uczestników/uczestniczek projektu uczestniczyło w grupowych zajeciach z psychologiem

 

W miesiacu maju 2014r. rozpoczęły się również pierwsze kursy i szkolenia  zawodowe, które zostały dobrane według własnych predyspozycji uczestników/uczestniczek.

Uczestnicy/uczestniczki  projektu biorą udział w następujących kursach/ szkoleniach zawodowych:

 • kurs operatora koparko-ładowarki
 • kurs operatora koparki
 • kurs opiekuna osób starszych
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs prawa jazdy kat. C
 • kurs florystyczny
 • kurs ksiegowości komputerowej
 • kurs asystencko-sekretarski
 • kurs kroju i szycia
 • kurs cukiernika i małej gastronomii
 • kurs obsługi kasy fiskalnej
 • kurs stylizacji paznokci

 

 

 

Od stycznia 2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułoszowej rozpoczęła się kolejna edycja projektu systemowego „Powrót na rynek pracy to Twoja szansa na lepsze jutro” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Gminy.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Sułoszowa.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

 • nabycie lub podniesienie przez uczestników projektu kompetencji społecznych
 • zapoczątkowanie zmiany postaw z biernej na aktywną
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych

 

Do projektu zrekrutowano 21 uczestników/uczestniczek projektu, którzy w miesiącu marcu 2014r. uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach z:

 • doradcą zawodowym – w celu określenia potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników i uczestniczek oraz ustalenie kierunków działań,
 • psychologiem - w celu rozpoznania sytuacji osobistej, rodzinnej i zdrowotnej oraz propozycji rozwiązania problemu

                                                              

„Powrót na rynek pracy to Twoja szansa na lepsze jutro”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej od roku 2008 realizuje projekt pn. „Powrót na rynek pracy to Twoja szansa na lepsze jutro”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Gminy Sułoszowa.

 

W ramach projektu w 2013 roku przeprowadzono rekrutację, dzięki której do Projektu zakwalifikowano 18 osób w wieku aktywności zawodowej, które zostały objęte kontraktem socjalnym. Praca socjalna z tymi osobami skupiała się na szeregu działań mających na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów, osiągnięcia zamierzonych celów i w konsekwencji zmiany ich życia na lepsze.

 

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie nowych umiejętności.

 

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wzięło udział 18 osób w wieku aktywności zawodowej, wobec których zastosowano trzy instrumenty aktywnej integracji::

 

 1. instrument aktywizacji społecznej
 2. instrument aktywizacji edukacyjnej
 3. instrument aktywizacji zdrowotnej

 

W ramach instrumentu aktywizacji społecznej dla osiemnastu osób objętych kontraktem socjalnym zostały zorganizowane warsztaty doradztwa zawodowego, w ramach których wszyscy beneficjanci ostateczni uczestniczyli w zajęciach grupowych (6 godzin) oraz zajęciach indywidualnych (po 2 godziny dla każdego uczestnika projektu).


W ramach tego instrumentu zastosowano część teoretyczną obejmują m. in. naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności, otwartości na kontakt z ludźmi jak również umiejętności poruszania się po rynku pracy. Zajęcia te prowadziła doradca  zawodowy zatrudniona do projektu.

 

W ramach instrumentu edukacyjnego sfinansowano zajęcia w ramach podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym umożliwiającym aktywizację zawodową.

Osoby biorące udział w projekcie ukończyły następujące kursy:

 1. „Fryzjerstwo” w wymiarze 108 godzin – 2 uczestniczki projektu
 2. „Prawo jazdy kat. B” w wymiarze 60 godzin – 7 uczestników projektu

W ramach kursu 3 osoby skorzystały z dodatkowych 10 godzin praktycznych oraz 4 osoby skorzystały z dodatkowych 6 godzin praktycznych.

 1. „Prawo jazdy kat. C” w wymiarze 50 godzin – 1 uczestnik projektu
 2. „Florystyka” w wymiarze 38 godzin – 4 uczestniczki projektu
 3. Kurs florystyczny „Warsztaty ślubne” w wymiarze 24 godziny – 4 uczestniczki projektu
 4. „Koparko-ładowarka kl. III” w wymiarze 202 godziny – 4 uczestniczki projektu

 

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenie z ukończonych kursów.

 

 

W ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej osiemnastu osobom sfinansowano zajęcia
w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Na umowę zlecenie zatrudniony została Pan psycholog, który przeprowadził zajęcia indywidualne (po 1 godzinie dla 13 osób oraz po 2 godziny dla 5 osób) i grupowe  (24 godziny grupowe) z uczestnikami projektu.

 

 

Dodatkowo w ramach tego instrumentu 9 uczestników projektu wzięło udział w wyjeździe edukacyjnym do Zakopanego o charakterze zawodowym, w ramach którego uczestniczyli
w zajęciach z zakresu  zakładania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny